استفاده از عرقیات عالیان برای جلا دادن به لوازم چوبی منزل

مطالعات انجام شده بر روی ترکیب عرقیات گیاه نشان داده است که ترکیبات شیمیایی اصلی موجود در اسانس M.longifolia مونوترپن ها هستند، به ویژه ترکیبات اکسیژن دار مانند پولگون، منتون، ایزومنتون، منتول، 1،8-سینئول، بورنئول و اکسید پیپریتنون.

در میان آنها، عرقیات عالیان مهم ترین جزء مسئول بیشتر اثرات دارویی گیاه است. این ماده مومی شکل، کریستالی، به رنگ شفاف یا سفید است که در دمای اتاق جامد است و در دمای کمی ذوب می شود.

دما پونه همچنین در اسانس های دیگر اعضای خانواده نعناع (Mentha spp.) مانند نعناع فلفلی و نعناع اسبی یافت می شود. تجزیه و تحلیل طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی نشان داده است که ترکیبات اصلی موجود در اسانس M. longifolia عبارتند از: منتول (19.4-32.5%)، منتون (20.7-28.8%)، پولگون (7.8-17.8%)، 1،8-سینئول 6/5 تا 8/10 درصد، که در تأثیرات مختلف این گیاه نقش ضروری دارند.

این مقاله به بررسی اثرات فارماکولوژیک عصاره کل و فعال ترین ماده M.longifolia (منتول) و کاربردهای آن در طب سنتی سنتی می پردازد.

استفاده از M.longifolia در درمان سوزش گلو، دهان و گلودرد بسیار گسترده است. مطالعات نشان داده است که گیاهان از جنس Mentha فعالیت های ضد میکروبی قابل توجهی دارند، که عمدتاً به دلیل وجود مونوترپن های اکسیژن دار در ترکیب شیمیایی آنها است.

فعالیت علیه اشریشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم، لیستریا مونوسیتوژنز، آسپرژیلوس فلاووس، بوتریتیس سینرئا، فوزاریوم اکسی اسپوروم، سودوموناس آئروژینوزا، آسپرژیلوس نایجر، تریکوفیتون لانگیفوسوس، میکروسپورم کانیس.

حساس ترین میکرومیست ها در برابر عصاره این گیاه Cladosporium fulvum، Penicillium ochrochloron و Cladosporium cladosporioides با دوز کشنده 2.5 میکرولیتر در میلی لیتر نشان داده شد.

مطالعه بالینی عصاره متانولی و اسانس M.longifolia نشان داد که اسانس در مقایسه با عصاره متانولی دارای طیف فعالیت ضد میکروبی قوی‌تر و گسترده‌تری است. در یک مطالعه آزمایشگاهی دیگر، اثر ضد تک یاخته ای عصاره اتانولی M. longifolia علیه تروفوزوئیت های Entamoeba histolytica و Giardia duodenalis مورد ارزیابی قرار گرفت.

اسانس گیاه دارای فعالیت قارچ کش و قارچ کش بود که به طور قابل توجهی بیشتر از قارچ کش گران قیمت بیفونازول بود. نشان داده شده است که منتول یک عامل ضد میکروبی و ضد قارچی در برابر کرم های حلقوی و سایر عفونت های قارچی از انواع مختلف است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.